Disclaimer

Algemeen

Barbara Potyka, hierna te noemen Barbara, verleent u hierbij toegang tot www.eatonomy.nl (de Website) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Barbara behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Barbara spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Barbara.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Barbara. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Barbara, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Cookie wetgeving

De Website maakt via Google Analytics en andere netwerken gebruik van cookies. Zo kunnen er statistieken worden bijgehouden en banners getoond worden. Derde partijen kunnen ook cookies plaatsen via bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Deze cookies zijn veilig en er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen! Sinds de nieuwe wetgeving van kracht is gegaan zijn alle websites die zelf of via derden cookies opslaan verplicht om toestemming te vragen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.